Vabruari här, men hopp finns!

Av: Pontus Johansson, 08 feb 2017, Sjukdom
Så är vi åter mitt i virusens och i viss mån bakteriernas högtidsmånad. Senaste rapport från folkhälsomyndigheten inger dock visst hopp, även om all statistik alltid måste tas med en liten nypa salt.
Avseende RS-virus ligger aktiviteten på en för säsongen "medelhög nivå" och troligen är det fortsatt något ökande. I år är det ett s.k. tidigt och högt år, d.v.s. tidigare start med många fall, men nedgången kommer å´andra sidan så lite tidigare under våren, om man skall vända det lite positivt.
undefined
När det gäller rapporterade fall av kräksjuka med Calicivirus har det minskat jämfört med förra veckan. Flest har man sett på Gotland, i Jönköping och i Södermanland.
undefined
Vårt råd är fortsatt, att fr.a. när det gäller de allra minsta barnen undvika vistelse inhomhus i stora folksamlingar och noggrann handhygien. Blir barnen sjuka vet ni var Lillugglan finns :-)