Barn & skärmtid

Det är inte helt enkelt att hänga med i den "digitala revolution" vi nu genomgår. Hur skall vi då tänka när det gäller våra barn och deras användande av smartphone, läsplattor m.m? Vi vill här mest väcka tanken att reflektera över detta. Det finns idag ingen klar vetenskap som talar klart för eller emot hur vi skall förhålla oss till detta. En svårighet är just att kunna göra vetenskapliga studier av detta; att sätta en ettåring framför en skärm 1-2-6 timmar om dagen och jämföra grupperna eller att se antal olycksfall hos barn, där föräldrarna sitter med blicken på sina smartphones på stranden eller lekplatsen och jämföra med de, där man är "närvarande".

Det finns studier som visat uppmärksamhets- samt sömnstörningar hos barn som tittat på skärm mer än tre timmar per dag från ett till tre års ålder. Barn har svårt att skilja på fiktion och verklighet. De behöver leka på riktigt, känna hur det känns när man skojbrottas, var gränserna går!

In en artikel från läkartidningen kunde man läsa följande rekommendationer:

- Barn < 2 år ingen skärm
- 2-3 år minimal skärmtid
- 3-7 år 1-2 timmar/dag med vuxen närvarande
- 7-15 år max 3 timmar/dag

Källor:

Barnläkaren 2/2015

Läkartidningen nr 1-2 2013 vol 110  Läs hela artikeln här...

 

undefinedundefined