Toaträning

Lillugglans BVC bjuder in till en spännande föräldrakurs i toaträning 

Tanken är att föräldrar till barn i förskoleåldern ska samlas och lära sig mer om toaträning. (Barnen ska inte delta) 

 

Lillugglans BVC erbjuder Toagrupp för föräldrar till barn från 2 år och uppåt. 

 

Ni får som föräldrar ökade kunskaper om toaträning och hur ni 

som föräldrar kan skapa goda förutsättningar för att lyckas. 

Delta i vårens toagrupp för att få inspiration och strategier 

för att ert barn ska bli blöjfritt. 

Gruppen träffas på fredag den 17/5 och 24/5 klockan 14–15. 

En uppföljning planeras in efter sommaren. 

 

Anmäl dig till din BVC-sköterska eller hör av dig om vill ha mer information. Sista anmälningsdag 10 maj. 

 

Gruppledare Lisa Bäcklund leg arbetsterapeut

Kursledare: Lisa Bäcklund

Kurstid: 14:00

Plats: Lillugglans BVC

Tid: 1 h